Wandelclub Bogaarden

Beste wandelaar,

Eind jaren zestig, begin jaren zeventig werden door het Dorpscomité Bogaarden heel wat initiatieven genomen om de sporten te stimuleren. Dit in het kader van de dorpsfeesten waar het ganse gezin aan zijn trekken kon komen.

Daarom ook dat het wandelen als gezinssport werd gepromoot.

Onze wandelclub werd opgericht in maart 2000, en in juli van dat jaar organiseerden we onze eerste Aktivia wandeling.

Wat u van onze wandelclub, de Bumkesstappers, moet onthouden is dat we er prat op gaan u jaarlijks, in een dorp van amper 350 inwoners, een georganiseerde wandeling aan te bieden. Dat is echter niet alles ! Het dorpsfeest biedt u tal van sport- en andere activiteiten waaraan het de belangstellenden vrij staat deel te nemen.

Met veel geduld en inzet wordt er gebouwd aan een goed functionerende wandelclub.

Een 50-tal leden & niet-leden staan steeds paraat om de organisatie in goede banen te leiden;

Steeds méér wandelclubs en méér deelnemers komen af op onze jaarlijkse organisatie. Het meest sprekende bewijs van een gedegen team & clubwerking.

Een nooit geziene massa werd reeds in onze gemeente rondgeleid en kon er onder mooie weersomstandigheden van genieten.

Vandaag zijn we een wandelclub met ongeveer een 105-tal leden. Nieuwe leden zijn altijd welkom.

Elk weekend zijn we met 30 actieve leden op diverse tochten. Zo groeit onze vereniging van jaar tot jaar.

Met 30 jaar ervaring in de wandelsport staan we sterk in het uitgroeien tot een volwaardige wandelclub.

Secretaris

Jos Dedoncker

Activiteiten