Dorpscomité Bogaarden

Hallo,
Welkom op ons plekje op het bogaarden.be platform. Wij staan voor de Dorpsfeesten van Bogaarden, dat elk jaar het laatste weekend van juli plaatsvindt. We zijn een bonte mengeling van oud en jong en al wat er tussen ligt. Bijgestaan door de ervaring van de stichters van het comité en de feesten, zijn we met jong en enthousiast team in de weer om de traditie van ondertussen 40 jaar verder te zetten.
Ontdek onze feesten op www.dorpsfeestenbogaarden.be
Volg ons op Facebook op /dorpsfeestenbogaarden
Heb je een hart voor Bogaarden en zou je graag mee je schouders onder de feesten zetten, contacteer gerust iemand uit het bestuur.
Tot later!

Bestuur

  • Voorzitter: Joachim Agneessens

  • Ondervoorzitter: Geert Decrem

  • Secretarissen: Matthias Agneessens en Jo Vandersteen
  • Penningmeester: Albert Claes

  • Communicatieverantwoordelijke: Dennis Van de Moortel