Senioren 50+

In 1972 werd door Willy Vanlathem, toenmalig burgemeester van Bogaarden, met de schepenen Richard Deridder, Jozef Nerinkx en raadslid Felix Moestie de vrije gepensioneerdenbond van Bogaarden opgericht.

Jean Matton ging de mensen met de auto thuis ophalen  en terugbrengen.
De eerste vergadering ging door in het schoolhuis en de eerste voorzitter van de bond werd Jan Breysens die dit vele jaren volhield tot zijn gezondheid het niet meer toeliet.

Louis Plaschaert is toen een tijdlang dienstdoend voorzitter geweest, tot Willy Vanreepingen met pensioen ging en de fakkel overnam.
Willy heeft het jaarlijks sinterklaasfeest georganiseerd , zo trokken zij van deur tot deur om bij de kinderen in het dorp snoep en speelgoed te brengen.
Dit was allemaal mogelijk dank zij de opbrengst van het bal van de Burgemeester.

Na het overlijden van Willy hebben Louisa Tielemans en vervolgens Irene Moons tot op  heden de bond verder geleid.

Toen Irene er wou mee stoppen heeft Jan Vandersteen een oproep gedaan om de gepensioneerden niet in de steek te laten. Met een aantal jonger gepensioneerden werd  op 22 Januari 2016 de “Seniorenclub 50+ Bogaarden” boven de doopfond gehouden.

Bestuur

  • Voorzitter: Jean Matton – GSM: 0477/66 52 78

  • Ondervoorzitter: Marc Paridaens – GSM:0473 / 86 62 95

  • Secretaris: Robert Janquart – GSM:0479 / 97 24 81

  • Penningmeester: Isabel Vanreepingen – GSM: 0497 / 28 10 12

  • Erevoorzitte: Louisa Tielemans