OC ’t Schoolhuys

Het ontmoetingscentrum is een culturele infrastructuur ingericht door het AGB Pepingen beheerd door de vzw ’t Schoolhuys.

Het OC ’t Schoolhuys beoogt cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking en met bijzondere aandacht voor het verenigingsleven.

Hiertoe wordt de infrastructuur van ’t Schoolhuys ter beschikking gesteld aan de verenigingen van Pepingen en zijn inwoners.

Bestuur

  • Voorzitter: Jan Vandersteen

  • Ondervoorzitters: Isabelle Van Reepingen en Marie-Paule Delgambe

  • Secretaris: Jos Dedoncker

  • Schatbewaarder: Paul Cools